www.sv-jeronim.hr

27.12.2023.

Jurja Ves, Jurja Ves III odvojak, Jurja Ves II odvojak, Jurja Ves I odvojak, Pančićeva, Kesterčanekova, Svetošimunska, Fakultetsko dobro, Čretski odvojak.

28.12.

Petrova, Osredak, Ferde Kovačevića, Klanjčić, Mirnovac, Krežmina, Rendićeva, Harambašićeva, Livadarski put, Resnička.

29.12.

Oboj, parni i neprani, Oboj I odvojak, Oboj II odvojak, Oboj III odvojak, Oboj IV odvojak, Oboj V odvojak, Oboj VI odvojak, Klovićeva, Valdecova, Podravski put,  Obojski Gaj, Prisoj.

30.12.

Svetice, Sesvetska, Hirčeva, Smodekova, Štosova, Šulekova, Kušlanova, Naselak, Njegoševa.

02.01. 2024.

Bukovac, Bukovačke stube, Bukovački obronak I, Bukovački obronak II, Bukovački obronak, Bukovački zavoj, Bukovački ogranak II, Bukov dol, Bukovački ogranak I, Bukovački ogranak III, Bukovački ogranak IV, Bukovački ogranak V, Jordanovac, Karasova, Pavla Markovca.

03.01.

Požarinje glavno, Mogilska, Mogilske stube I, Mogilske stube II, Divka Budaka, Čučerska, Granešinska, Privlačka, Bistrička, Tenjska.

04.01.

Požarinje II, Požarinje III, Požarinje X, Požarinje VIII, Požarinje IX, Kosa, Požarinje VI, Požarinje II, Požarinje III, Požarinje X, Požarinje IV, Požarinje V, Požarinje XI, VII Požarinje, I Požarinje.

05. 01.

Prilesje, Prilesje I odvojak, Prilesje III odvojak, Prilesje IV odvojak, Prilesje V odvojak, Prilesje VI odvojak, Zeleni kut, Duknovićeva, Benkovićeva, Božidarevićeva, Kišpatićeva.

08.01.

Bukovačka cesta, Trpinjska.

09. 01.

Crnčićeva, Čikoševa, Trnac.

10. 01.

Švarcova, Račićeva,  Barutanski jarak, II Barutanski ogranak, IV Barutanski ogaranak, Kraljevićeva.

11. 01.

Barutanski breg, I Barutanski breg, II Barutanski breg, III Barutanski breg, Mohorovičićeva, Sedlo, Donji prečac, Gorjanovićeva, Podvršje.

12. 01.

Ružmarinka, Škrlčeva, Vrhovčev vijenac.

13. 01.

Maksimirska, Doljani, Dvorište, Galovićeva, Kozarčaninova, Kenedijev trg, Zvonimirova.