Potrebni dokumenti za vjenčanje

  1. Potrebna je potvrda sa zaručničkog tečaja
  2. Krsni – Slobodni list (to je jedan dokumenat) 
  3. Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (u svom matičnom uredu)
  4. Ako nisu župljani Sv. Jeronima, donijeti DOPUŠTENJE ZA VJENČANJE IZVAN ŽUPE STANOVANJA
    (tražiti je od župnika sa župe na kojoj boravite više od 3 mjeseca)

DOKUMENTI ZA VJENČANJE

Odlučili ste se za crkveno vjenčanje. U vezi toga potrebno je na vrijeme poduzeti određene korake. Evo nekoliko praktičnih savjeta i preporuka.

Prije svega, preporuča se da se javite telefonom nadležnom župniku (bilo župniku zaručnice, bilo zaručnika) i dogovorite termin za razgovor o crkvenom vjenčanju barem 6 mjeseci prije planiranog vjenčanja.

U susretu sa župnikom ćete se dogovoriti o datumu i mjestu vjenčanja.

Župnik će vam reći koje dokumente morate pribaviti (kod matičara i u župi krštenja).

Prijavite se na zaručnički tečaj (najkasnije tjedan dana prije početka tečaja)

I za zaručnike koji se odluče vjenčati u crkvi obavezna je prijava u nadležnom matičnom uredu (matični ured koji je nadležan za mjesto u kojem se održava vjenčanje).

Matičaru je potrebno priložiti: domovnicu, osobnu iskaznicu, fotokopiju osobnih iskaznica ili putovnica odabranih svjedoka na vjenčanju, izvod iz matične knjige rođenih, taksenu pristojbu

Matičar zatim izdaje potvrdu (Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka) koju treba odnijeti nadležnom župniku župe u kojoj će se održati vjenčanje.

ZARUČNIČKI TEČAJ je prije svega “crkvena priprava na crkveni brak”, namijenjena onima koji su članovi Crkve, dakle vjernici, koji žele sklopiti sakrament kršćanske ženidbe. Stoga u toj pripravi sudjeluju oni koji će o bračnoj i obiteljskoj tematici govoriti u ime Crkve, u skladu s crkvenim naukom i na temelju svojeg osobnog kršćanskog, vjerničkog iskustva.

 

ŽUPNIKU JE POTREBNO DONIJETI

A) KRSNI LIST koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci: za rimokatoličku stranu iz rimokatoličke župe gdje je krštena a za pravoslavnu iz pravoslavne gdje je krštena;

B) OTPUSNICU ili DOZVOLU ako niti jedno ne stanuje na području župe.

C) Ako je jedna strana nekrštena onda treba donijeti IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (može i preslika).

D) ZELENI PAPIRI  – POTVRDA da zaručnici ispunjavaju pretpostavke za sklapanje braka u vjerskom obliku (dva istovjetna papira). POTVRDE će Vam izdati nadležni matičar i njih odmah trebate donijeti u župni ured čim ih dobijete od matičara (oba papira);

E) POTVRDU o pohađanju tečaj o braku (vidi na web stranicama župe Sveta Mati Slobode, sv. Josip-Trešnjevka, Sv. Petar –Vlaška, sv. Blaž ili koja od drugih većih župa u gradu.)

F) Kumovi (svjedoci) kod vjenčanja mogu biti krštene osobe, nekrštene ili osobe bilo koje nacionalnosti.