www.sv-jeronim.hr

Upisi na župni vjeronauk za krizmanike održat će se u subotu 8. listopada u 11:00 u crkvi.