Sv. Jeronim rođen je daleke 340. godine u Stridonu, u Dalmaciji. Dijete je imućnih roditelja koji ga, uvidjevši njegovu nadarenost, šalju u Rim na školovanje. Velik mu vjerski odgoj nisu pružili, Čak ga nisu ni krstili, jer se tada krštenje odgađalo za što kasnije, da bi se Čovjek u milosti Božjoj preselio u vječnost. U Rimu je Jeronim upao u loše društvo i njegov je moralni život bio slab. U svojoj dvadeset i šestoj godini napušta raskalašen život, biva kršten te izabire put molitve i odricanja. Otišao je u Sirijsku pustinju da se u samoći bori sa svojim manama, strastima i lošim nagnućima. A najteže je pobijediti sebe. Bio je nagle naravi i brzo se znao rasrditi, planuti. Kažu da je Često molio: “Oprosti mi, Bože, jer sam Dalmatinac!”   Tu je zaređen za svećenika. No, papa Damaz zove ga k sebi za tajnika i povjerava mu prijevod Svetog pisma s grčkog na latinski jezik, kako bi običan svijet mogao razumjeti Božju riječ i po njoj živjeti. Jeronim je to prihvatio i dao se na posao. Imao je dosta protivnika i neugodnosti. Kada je par godina kasnije papa Damaz umro, Jeronim napušta Rim i odlazi u Palestinu da tu, na izvoru u tišini pustinje, dovrši prijevod Svetog pisma.                                                         
Izgradio je samostan u blizini Betlehema i tu ostao trideset i pet godina, sve do svoje smrti 420. g. Borio se riječju i perom protiv krivovjerja, ne bi li Isusa približio braći, učvršćujući ih u vjeri na putu spasenja. 
Jeronim nam pokazuje da se svecem ne rađa, nego postaje.