Katekizam Katoličke Crkve

„Ponovno otkriti sadržaje vjere koju se ispovijeda, slavi, živi i moli, te razmišljati o samom činu vjere, zadaća je koju svaki vjernik mora osobno ispuniti, osobito u ovoj Godini.“

Ove riječi pape Benedikta XVI. daju sažetak vjerničke zadaće u Godini vjere. Svojevrsni udžbenik, dragocjeno i nezaobilazno pomagalo za tu godinu je Katekizam Katoličke Crkve (dalje KKC) u kojem možemo „otkriti sadržaj vjere koju se ispovijeda, slavi, živi i moli.“ Kada se to otkrije, onda se i razumom može dati pristanak na taj sadržaj, te ga svojim životnim opredjeljenjem možemo i živjeti. Na više mjesta u svojem apostolskom pismu „Vrata vjere“ Sveti Otac skreće našu pozornost na KKC. Prije svega, dvadeseta obljetnica od njegova objavljivanja jedan je od jubileja s kojim je povezan početak Godine vjere. On sadrži „snagu i ljepotu vjere.“ Papa Benedikt XVI. naziva ga jednim od najvažnijih plodova Drugoga vatikanskog sabora. I kaže da u njemu „izbija na vidjelo bogatstvo nauka kojega je Crkva prihvatila, čuvala i pružala u svojoj dvotisućljetnoj povijesti.“ Temelji na kojima je nastao KKC: od Svetog Pisma do crkvenih otaca, od učitelja teologije do svetaca koji su živjeli u raznim razdobljima povijesti. Za Papu Katekizam „pruža stalni spomen na mnoge načine na koje je Crkva razmišljala o svojoj vjeri i sve više napredovala u nauku tako da može pružiti sigurnost vjernicima u njihovom vjerničkom životu.“ No, da bismo se znali služiti Katekizmom, potrebno je upoznati ga.

O katekizmu općenito

Zasigurno su se mnogi, osobito u pripremi za sakramente i u nastavi vjeronauka, susreli s pojmom katekizam. U njegovom temelju stoji drevna grčka riječ katehein = glasno poučavati, a latinska verzija je catechesis = pouka. Iz toga izvodimo imenicu kateheza, što znači sustavno, u početku kršćanstva i usmeno, izlaganje vjerskih istina. Katekizam je, prema tome, priručnik koji sadrži vjerske pouke u dijaloškom obliku – pitanja i odgovora. Prvi se katekizmi javljaju u VIII. stoljeću, a njihov će se broj povećavati osobito u vrijeme protureformacije (XVI. st.) kada su, zbog pojave različitih strujanja, vjernicima bili potrebni jasni odgovori o njihovoj vjeri. Robert Belarmin najpoznatiji je pisac katoličkih katekizama.

Što je Katekizam Katoličke Crkve?

Katekizam koji nam u Godini vjere nudi papa Benedikt XVI. nastao je osamdesetih godina XX. stoljeća. Bilo je to vrijeme, za Crkvu nakon Drugoga vatikanskog sabora, a u svijetu kulturalna revolucija. Crkva je trebala ponovno sažeti što vjeruje. Odjeci Drugoga vatikanskog sabora osjećali su se u crkvenoj javnosti, pa je papa Ivan Pavao II., obilježavajući dvadesetu obljetnicu završetka toga crkvenog događaja, 1985. godine sazvao Biskupsku sinodu. Na njoj su mnogi biskupi izrazili želju da se sastavi katekizam, sažetak koji se odnosi na vjeru i moral, „da bude polazna točka za katekizme i priručnike što se priređuju u raznim krajevima.“ Biskupska sinoda dala je osnovnu smjernicu: „Izlaganje toga nauka mora biti biblijsko i liturgijsko. Treba iznositi siguran nauk, prilagođen suvremenom kršćanskom životu.“ Zadatak je 1986. godine povjerio Komisiji od 12 kardinala, a vodio ih je kardinal Joseph Ratzinger. Nakon devet redakcija, komentara teologa, egzegeta i kateheta, kao i biskupa iz cijeloga svijeta, 11. listopada 1992. godine papa Ivan Pavao II. potpisao je Katekizam Katoličke Crkve koji je i danas na snazi. „Proglašujem ga sigurnim pravilom za poučavanje vjere i stoga valjanim i zakonitim sredstvom u službi crkvenog zajedništva“, istaknuo je u Apostolskoj konstituciji „Fidei depositum – Čuvati polog vjere.“ Upravo zbog toga čuvanja pologa vjere, što je Crkvi od Gospodina povjereno poslanje, nastao je Katekizam Katoličke Crkve.

O čemu piše KKC?

Katekizam Katoličke Crkve ima četiri dijela. U prvom objašnjava Vjerovanje. Saznajemo kako je čovjek otvoren za Boga, kako Bog pristupa čovjeku, govori se o nastanku Svetog pisma i Simbola vjere. Potom se detaljno tumači svaki zaziv Nicejsko-Carigradskog vjerovanja. Drugi dio posvećen je kršćanskom bogoslužju. Naime, Kristovo otajstvo o kojem je bilo govora u prvom dijelu KKC-a u liturgiji se „navješćuje i slavi da vjernici od njega žive i o njemu svjedoče u svijetu.“ Središnji dio ove teme su sakramenti. Kršćansko djelovanje tema je trećeg dijela Katekizma u kojem se tumači čovjekov život u Duhu, a potom i Deset zapovijedi. Ovdje je moguće pronaći odgovore na pitanja što je to grijeh, što su strasti, koja je uloga savjesti, zašto čeznemo za srećom, zašto smo pozvani društveno djelovati, itd. Kršćanska molitva je četvrti dio KKC-a. Ivan Pavao II. protumačio je da su ova četiri dijela KKC-a uzajamno povezana: „kršćansko je otajstvo predmet vjere; slavi se i priopćuje u liturgijskim činima; prisutno je da prosvijetli i podrži djecu Božju u njihovom djelovanju; temelj je naše molitve kojoj je povlašteni izraz 'Oče nas' i predmet naše prošnje, naše hvale i našega zagovora za druge.“ Katekizam obiluje biblijskim citatima, kao i onima iz dokumenata Crkvenog Učiteljstva. U 2865 brojeva donosi svu ljepotu kršćanske vjere koja, kada je prepoznata, zaslužuje biti oživljena, jer je spasonosna – vodi do susreta sa živim Bogom. KKC nije pisan u obliku pitanja i odgovora, već u formi manjih odlomaka. No, svaki od njih može biti vrlo aktualan ako se pažljivo čita i promišlja. To nije gradivo koje se uči napamet, već se radi o sadržaju koji se živi. Tekst KKC-a na hrvatskom jeziku izdala je HBK.

Kraći oblici: Kompendij i Youcat

Dok je Katekizam Katoličke Crkve bogato i zahtjevnije štivo, postoji i stilski jednostavniji sažetak njegovoga sadržaja. Sudionici Međunarodnog katehetskog kongresa 2002. godine kardinalu Ratzingeru predložili su Kompendij, sažetak KKC-a, što je godinu dana kasnije papa Ivan Pavao II. i odobrio. Godine 2005. potpisao ga je papa Benedikt XVI. U njemu je zadržana drevna katehetska metoda pitanja i odgovora, njih 598. Kompendij KKC-a je „zamišljen dijalog učitelja i učenika kroz žustar slijed pitanja koja zahvaćaju čitatelja pozivajući ga da nastavi s otkrivanjem uvijek novih vidova istine svoje vjere.“ Na hrvatskom jeziku Kompendij je izdala HBK, a njegovi su nakladnici splitski Crkva u svijetu i Verbum. Pet godina kasnije nastao je i Katekizam za mlade – Youcat. Poticaj za njega stigao je sa svjetskih susreta mladih koji traže Boga, žele mu vjerovati, žele stvarati zajedništvo. Youcat je izrađen pod vodstvom bečkog nadbiskupa kardinala Christopha Schönborna. Sadrži 527 pitanja i odgovora, obilje kratkih poticajnih misli i fotografija koje prate vjeru kao dokaz da ju je moguće živjeti u radosti. U njegovom uvodu papa Benedikt XVI., odgovarajući na neke primjedbe o tome je li potreban Youcat, izrekao je jedno veliko ohrabrenje mladima: „Neki mi kažu: današnje mlade to ne zanima. Ne slažem se s tim i siguran sam da imam pravo. Današnji mladi nisu tako površni kako se nekima čini. Oni žele znati o čemu se u životu zaista radi. Krimić je napet jer nas uvlači u sudbinu drugoga čovjeka, koja može biti i naša. Ova je knjiga napeta jer nam govori o našoj vlastitoj sudbini i jer svakoga od nas najdublje dira.“ Hrvatsko izdanje Youcata kao nakladnik potpisuje Verbum.

Joseph Ratzinger i Katekizam – osobno!

Kako je kardinalu Ratzingeru bilo raditi na Katekizmu Katoličke Crkve, knjizi koja sadrži temeljne istine naše vjere, otkriva mladima u Youcatu: „Taj me zadatak prestrašio. Priznajem, sumnjao sam može li takvo što uspjeti. Ta kako je moguće da autori, posijani po svem svijetu, zajedno slože jednu čitavu knjigu? Kako će ljudi koji žive ne samo zemljopisno, nego umno i duhovno na različitim kontinentima zajedno stvoriti tekst koji će imati nutarnje jedinstvo te biti razumljiv na svim kontinentima?... Priznajem da mi se danas čini kao pravo čudo da je taj plan konačno uspio.“ Mladima Sveti Otac nije sakrio svoje skladateljsko pero koje se otkriva u bogatoj slikovitosti govora o Katekizmu: „To je velika knjiga. Iz mnoštva glasova mogao se stvoriti zajednički zbor jer smo imali zajedničku partituru vjere koju je Crkva sve od apostola tijekom stoljeća prenosila.“ I ne samo skladatelj, već gorljivi Kristov apostol u našem vremenu, Benedikt XVI. uvjerava mlade, a time i sve nas: „Proučavajte Katekizam! To je želja mojega srca. Ovaj Katekizam vam ne laska. Ne nudi vam laka rješenja. On vas zove na novi život... Morate znati što vjerujete! Morate svoju vjeru tako precizno poznavati kao što IT stručnjak poznaje operativni sustav računala. Morate je razumijeti kao što dobar glazbenik poznaje svoj glazbeni komad... Treba vam božanska pomoć da se vaša vjera ne sasuši kao kaplja na suncu... Unesite neugašenu vatru svoje ljubavi u Crkvu, bez obzira koliko joj ljudi iznakazili lice.“

Image
www.sv-jeronim.hr