www.sv-jeronim.hr

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Novog ljetnikovca biskupa Jurja Haulika u parku Maksimir (sada župni red).