www.sv-jeronim.hr

Upisi na župni vjeronauk za prvopričesnike održati će se u subotu 7. listopada 2023. od 8:30 do 11:00 u župnom uredu.

Vjeronauk za prvopričesnike počinje 14. 10. 2023. subotom po slijedećem rasporedu:

8:30 - 9:15 OŠ A. Harambašića

9:15 - 10:00 OŠ V. Nazora

10:00 - 10:45 OŠ Bukovac