www.sv-jeronim.hr

8. listopada, u 9:30 - na dječjoj misi, biti će zaziv Duha Svetoga za blogoslov školske godine 2023-24. Također će biti i blagoslov školskog pribora, pernica ili torbi, a može se donijeti neki udžbenik ili radna bilježnica (Ne treba donijeti sve)