www.sv-jeronim.hr

U ponedjeljak, 17.06. u 20h u pastoralnoj dvorani iza naše crkve, održat će se posljednja kateheza ciklusa "Put svetosti" pod temom "Put sjedinjenja preko primjera svetaca". Na ovoj katehezi također će se i održati kviz putem aplikacije kahoot koji će mladi moći riješiti na katehezi, a biti će i određene nagrade. Katehezu će kao i do sada voditi mladomisnik Mislav Peček. Pozivamo sve mlade i one koji se tako osjećaju, bez obzira na to jesu li sudjelovali na svim katehezama, samo nekim ili nijednoj. Pridružite nam se!

Ilustracija: Sv. Ljudevit Grignon de Montfort (www.monfortanci.com)